Sản phẩm tiêu dùng không áp dụng đổi trả.

Sản phẩm Yến Sào không áp dụng đổi trả sau khi mất tem hoặc sau khi mở hộp